030 - 271 48 52 info@arsvitae.nl Prof. Wentlaan 40 3571 GD Utrecht

werkwijze

Een begeleidingstraject is altijd maatwerk. Wij starten daarom met een oriënterend gesprek met de cliënt. Het doel, de aard en de omvang van de begeleiding worden in een offerte aan cliënt en opdrachtgever gestuurd. Een adviestraject is een leertraject, waarin een cliënt leert over zichzelf over de vaak onbewuste motieven van het dagelijks handelen. Vervolgens richt de begeleiding zich op effectievere, gezondere manieren van functioneren in het werk of over een nieuwe plaats die hij of zij zou kunnen innemen binnen of buiten de organisatie. Leren veronderstelt het loslaten van eerdere overtuigingen. Daarom kan leren lastig zijn, zeker wanneer het gaat om kennis over onszelf. Door een gelijkwaardige, goed gedoceerde, betrokken werkwijze houden wij hier voortdurend rekening mee. Dit maximaliseert de mate waarin nieuwe inzichten geaccepteerd worden en de basis kunnen zijn voor veranderingen. In onze begeleiding streven we zodoende naar een goede verhouding tussen diepgang, betrokkenheid en concreet resultaat.