030 - 271 48 52 info@arsvitae.nl Prof. Wentlaan 40 3571 GD Utrecht

visie

De eisen en verwachtingen van organisaties en werknemers zijn, over en weer de afgelopen decennia flink toegenomen. Werknemers zijn kritischer ten aanzien van werkplezier, ontplooiingsmogelijkheden en de mate waarin werk van persoonlijke betekenis is. Organisaties vragen om flexibele, effectieve en gemotiveerde medewerkers die zelf sturing kunnen geven aan hun loopbaan. Door deze toegenomen eisen en verwachtingen is een discrepantie in de match tussen de persoon en zijn functie sneller een probleem, zowel voor de medewerker als voor de organisatie. Met name een discrepantie tussen de aanwezige en de noodzakelijke emotionele capaciteit geeft door deze verhoogde druk sneller tot een onbevredigende werksituatie welke tot uiting komt in de vorm van gezondheids-, functionerings- of motivatieproblemen. Voor medewerkers is goed zelfinzicht nodig om gezond en goed te blijven functioneren en voor het maken van passende loopbaankeuzes. Dieper zelfinzicht groeit door bewust na te denken over de eigen levensloop, het eigen gedrag en de persoonlijke drijfveren en behoeften. Het wordt een vorm van levenskunst wanneer authentieke zelfkennis leidt tot zelfsturing. De naam Arsvitae (levenskunst) is op deze gedachtegang gebaseerd. Ons werk is, medewerkers daarbij te ondersteunen zodat zij in staat zijn een discrepantie tussen persoon en functie te voorkomen of te herstellen.