030 - 271 48 52 info@arsvitae.nl Prof. Wentlaan 40 3571 GD Utrecht

functioneringsproblemen

Functionerings-coaching

Deze begeleiding richt zich op de medewerker en diens functioneren op de huidige werkplek en kan betrekking hebben op zowel de persoonlijke effectiviteit met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden, als op de communicatieve vaardigheden, het samenwerken en de sociale omgang. Er is aandacht voor de persoonlijke kwaliteiten en beperkingen van de medewerker en er worden passende en haalbare gedragsalternatieven bedacht en besproken.

Psychologisch onderzoek

Een onderzoek heeft een specifieke vraagstelling van de opdrachtgever als uitgangspunt. Deze vraagstelling kan bijvoorbeeld gericht zijn op het huidige functioneren van een medewerker of op de mogelijkheid om een andere en/of hogere functie te bekleden. De testresultaten en de aanvullende informatie worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage.